top of page

L.E.F

Grenadierslaan 9 9810 Eke

BE0771.622.726

0474 39 53 49

annelies.devriesere@gmail.com

 

L.E.F respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via annelies.devriesere@gmail.com

 

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

L.E.F verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van verzekeringsaangifte, communicaties bij bevestiging of annulering van workouts, promotionele acties en bestellingen van kledij. Hiertoe hebben wij uw naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer en/of geboortedatum nodig. Zo kunnen we u op de hoogte houden van het verloop. De wet verplicht ons om de gegevens  gedurende 7 jaar te bewaren.

 

Rechtsgronden van de verwerking

L.E.F verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

  • toestemming (vb. nieuwsbrieven en uitnodigingen versturen)

  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw bestelling uitvoeren)

  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (verzekering)

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.

 

Doorgifte aan derden

L.E.F verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor: 

  • het uitvoeren van uw bestelling

  • het verzorgen van de websiteomgeving

  • het verzorgen van de IT-infrastructuur

  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

 

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers binnen de Europese Unie.
 

Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

 

U kan uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd.  Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar annelies.devriesere@gmail.com

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

 

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring of via het contactformulier op onze website.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

 

Wijziging privacy statement

L.E.F kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 18/09/2021

bottom of page